หน้าหลัก | รายงานเครื่องคอมพิวเตอร์คงค้าง | รายงานการคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ | ระเบียบการ ยืม - คืน เครื่องคอมพิวเตอร์ | ติดต่อ

ลำดับที่
วันที่ยืม
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์
กำหนดคืน
ยี่ห้อ
รุ่น
302
07-06-2010
นางสาวรัตนาวดี ก้อนทองคำ บุคคลากร
HP
Pressario M2000
21-06-2010
303
07-07-2010
นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล นักศึกษา
Acer
TravelMate2300
14-07-2010
304
13-08-2013
20-08-2013
305
13-08-2013
20-08-2013
306
14-08-2013
21-08-2013
307
03-08-2014
10-08-2014
308
03-08-2014
10-08-2014
309
07-08-2014
14-08-2014
310
27-07-2015
03-08-2015
311
29-09-2015
06-10-2015
312
03-05-2017
10-05-2017
313
03-05-2017
10-05-2017
314
03-05-2017
10-05-2017
315
05-10-2017
12-10-2017

 

____________________________________________________________